Konsumentprisindex-normaliserad kostnad

kr = 1.000 KPIn

Källa: SCB, KPI: 1000, ,